Peru Selectboard Agenda – June 18, 2024

Peru Selectboard Agenda – June 05, 2024

Peru Selectboard Agenda-May 15, 2024

Peru Selectboard Agenda -May 01,2024

Peru Selectboard Agenda -April 17, 2024

Peru Selectboard Agenda – March 20,2024

SELECT BOARD AGENDA March 6 2024

Selectboard Agenda -February 21, 2024

Selectboard Agenda Jan 17, 2024

SELECT BOARD AGENDA Jan 3 2024

Selectboard Agenda-December 20, 2023

Selectboard Agenda-December 6,2023

Selectboard Agenda-November 15, 2023

Selectboard Agenda-November 1, 2023

Selectboard Agenda-October 18, 2023

Selectboard Agenda-October 4, 2023

Selectboard Agenda-September 20, 2023

Selectboard Agenda-September 6, 2023

Selectboard Agenda-August 16, 2023

Selectboard Agenda-August 2, 2023

Selectboard Agenda-July 19, 2023

Selectboard Agenda-July 11, 2023

Selectboard Agenda-July 5, 2023

Selectboard Agenda-June 29, 2023

Selectboard Agenda June 21, 2023

Selectboard Agenda-June 7, 2023

Selectboard Agenda-May 17, 2023

Selectboard Agenda-May 3, 2023

Selectboard Agenda-April 19, 2023

Selectboard Agenda-April 5, 2023

Selectboard Agenda-March 15, 2023

Selectboard Agenda-March 1, 2023

Selectboard Agenda-February 15, 2023

Selectboard Agenda-February 1, 2023

Selectboard Agenda-January 18, 2023

Selectboard Agenda-January 4, 2023

Selectboard Agenda-December 21 2022

Selectboard Agenda-December 7, 2022

Selectboard Agenda-November 16, 2022

Selectboard Agenda-November 2, 2022

SELECT BOARD AGENDA October 19, 2022

Selectboard Agenda-October 5, 2022

Selectboard Agenda-September 21, 2022

Selectboard Agenda-September 7 2022

Selectboard Agenda-August 18, 2022

Selectboard Agenda-August 2, 2022

Selectboard Agenda-July 20, 2022

Select Board Agenda July, 7, 2022

Selectboard Agenda-June 15, 2022

Selectboard Agenda-May 1, 2022

Selectboard Agenda – May, 18, 2022

Selectboard Agenda April 6, 2022

Selectboard Agenda-April20, 2022

Selectboard Agenda-April 6, 2022

SELECT BOARD AGENDA March 16 , 2022

Selectboard Agenda-March 2, 2022

Selectboard Agenda -February 16, 2022

Selectboard Agenda-February 2, 2022

Selectboard Agenda- January, 19, 2022

Selectboard Agenda-January 5, 2022

SELECT BOARD AGENDA December 15 , 2021

Selectboard  Agenda December 1, 2021

Selectboard Agenda-November 17, 2021

Selectboard Meeting Agenda November-3-2021

SELECT BOARD- SPECIAL MEETING AGENDA October 12 , 2021

Selectboard Agenda-September 6, 2021

Selectboard Agenda Sept. 15,2021

Selectboard Agenda-September 1, 2021

Selectboard Agenda-August 18

Selectboard Agenda-August 4, 2021

Selectboard Agenda-July 21, 2021

Selectboard Agenda-July 7, 2021

Selectboard Agenda-June 16, 2021

Selectboard Agenda-June 2, 2021

Selectboard Agenda-May 19, 2021

Selectboard Agenda-May 5, 2021

Selectboard Agenda-April 21, 2021

Selectboard Agenda-April 7 , 2021

Selectboard Agenda-March 17 , 2021

Selectboard Agenda-March 3, 2021: MEETING WILL BE CANCELLED. PLEASE JOIN US ON 03/17/2021 FOR THE NEXT MEETING.

Selectboard Agenda-February 17 , 2021

Selectboard Agenda-February 3, 2021

Selectboard Agenda-January 20, 2021

Selectboard Agenda-January 5, 2021

Selectboard Agend-December 16, 2020

Selectboard Agenda-December 2, 2020

Selectboard Agenda-November 18, 2020

Selectboard Agenda-November 4, 2020

Selectboard Agenda-October 21, 2020

Selectboard Agenda-Oct 7, 2020

Selectboard Agenda-Sept. 16, 2020

Selectboard Agenda-Sept. 2, 2020

Selectboard Agenda-Aug 19, 2020

Selectboard Agenda-Aug 5, 2020

Selectboard Agenda-July 15, 2020

Selectboard Agenda-July 1, 2020

Selectboard Agenda-June 29, 2020

Selectboard Agenda-June 17, 2020

Selectboard Agenda-June 3, 2020

Selectboard Agenda – May 20, 2020

Selectboard Agenda- May 6, 2020

Selectboard Agenda-April 15,2020

Selectrboard Agenda- April 1, 2020

Selectboard Agenda- March 18, 2020

Selectboard Agenda-March 4, 2020

Selectboard Agenda-February 19, 2020

Selectboard Agenda-February 5, 2020

Selectboard Agenda-January 15, 2020

Selectboard Agenda-January 1, 2020

Selectboard Agenda-December 18, 2019

Selectboard Agenda-November 20, 2019

Selectboard Agenda-November 6, 2019

Selectboard Agenda-October 16, 2019

Selectboard Agenda-October 2, 2019

Selectboard Agenda-September 18, 2019

Selectboard Agenda-September 4, 2019

Selectboard Agenda-August 21, 2019

Selectboard Agenda-August 7, 2019

Selectboard Agenda-July 17, 2019

Selectboard Agenda Special Meeting to Set the tax rate- July 12, 2019

Selectboard Agenda July 3, 2019

Selectboard Agenda Special Meeting-June 27, 2019

Selectboard Agenda-June 19, 2019

Selectboard Agenda-June 5, 2019

Selectboard Agenda-May 15, 2019

Selectboard Agenda-May 1, 2019

Selectboard Agenda-April 17, 2019

Selectboard Agenda-April 3, 2019

Selectboard Agenda-March 20, 2019

Selectboard Agenda-March 5, 2019

Selectboard Agenda-February 20, 2019

Selectboard Agenda-February 6, 2019

Selectboard Agenda-January 16, 2019

Selectboard Agenda-January 2, 2019

Select Board Agenda-December 19, 2018

Selectboard Agenda-December 5, 2018

Selectboard Agenda-November 21, 2018

Selectboard Agenda-November 7, 2018

Selectboard Agenda-October 17, 2018

Selectboard Agenda-October 3, 2018

Selectboard Agenda-September 19, 2018

Selectboard Agenda-September 5, 2018

Selectboard Agenda-August 15, 2018

Selectboard Agenda-August 1, 2018

Selectboard Agenda-July 18, 2018

Selectboard Agenda-July 4, 2018

Selectboard Agenda Special Meeting-June 28, 2018

Selectboard Agenda-June 20, 2018

Selectboard Agenda-June 6, 2018

Selectboard Agenda-May 16, 2018

Selectboard Agenda-May 2, 2018

Selectboard Agenda-April 18, 2018

Selectboard Agenda-April 4, 2018

Selectboard Agenda-March 21, 2018

Selectboard Agenda-March 7, 2018

Selectboard Agenda-February 21, 2018

Selectboard Agenda-February 7, 2018

Selectboard Agenda-January 17, 2018

Selectboard Agenda-January 3, 2018

Selectboard Agenda-December 20, 2017

Selectboard Agenda-December 6, 2017

Selectboard Agenda-November 15, 2017

Selectboard Agenda-November 1, 2017

Selectboard Agenda-October 18, 2017

Selectboard Agenda-October 4, 2017

Selectboard Agenda-September 20, 2017

Selectboard Agenda-September 6, 2017

Selectboard Agenda-August 16, 2017

Selectboard Agenda-August 2, 2017

Selectboard Agenda-July 19, 2017

Selectboard Agenda- July 5, 2017

Selectboard Agenda-June 21, 2017

Select Board Agenda-June 7, 2016

Selectboard Agenda-May 17, 2017

Selectboard Agenda-May 3, 2017

Select Board Agenda-April 5, 2017

Select Board Agenda-March 1, 2017

Select Board Agenda-February 15, 2017

Select Board Agenda-Febuary 1, 2017

Select Board Agenda-November 2, 2016

Selectboard Agenda-October 19, 2016 (1)

Select Board Agenda-October 5, 2016

Select Board Agenda-September 21, 2016 (1)

Select Board Agenda-September 7, 2016

Select Board Agenda-August 17, 2016

Select Board Agenda-August 3, 2016 (1)

Selectboard Agenda-July 20, 2016

Selectboard Agenda-July 6, 2016

Selectboard Agenda-June 15, 2016

Selectboard Agenda-June 1, 2016

Selectboard Agenda-May 18, 2016

Selectboard Agenda-May 4, 2016

Selectboard Agenda-April 20, 2016

Selectboard Agenda-April 6, 2016

Selectboard Agenda-February 17, 2016

Selectboard Agenda-February 3, 2016

Selectboard Agenda-January 20, 2016

Selectboard Agenda-January 6, 2016

Selectboard Agenda-December 16, 2015

Selectboard Agenda-November 18, 2015

Selectboard Agenda-November 4, 2015

Selectboard Agenda-October 21, 2015

Selectboard Agenda-October 7, 2015

Selectboard Agenda-September 2, 2015

Selectboard Agenda-August 19, 2015

Selectboard Agenda-August 5, 2015

Selectboard Agenda-July 15, 2015

Selectboard Agenda-July 1, 2015

Selectboard Agenda-June 17, 2015

Selectboard Agenda-June 3, 2015

Selectboard Agenda-May 20, 2015

Selectboard Agenda-May 6, 2015

Selectboard Agenda-April 22, 2015

Selectboard Agenda-April 1, 2015

Selectboard Agenda-March 18, 2015

Selectboard Agenda-March 4, 2015

Selectboard Agenda-February 18, 2015

Selectboard Agenda-February 4, 2015

Selectboard Agenda-January 21, 2015

Selectboard Agenda-January 7, 2015

Selectboard Agenda-December 17, 2014

Selectboard Agenda-December 3, 2014

Selectboard Agenda-November 19, 2014